Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 1,091 (0.032 secs)
You searched for: (historisk skogsexport från kalix älvdal) AND -mediatype:collection
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     Next    Last
[texts]Norrländska släkter - Ahlström, O. C
Norrländska slägter: genealogiska och biografiska anteckningar / samlade af O. C. Ahlström. - 2. vol. - Östersund, 1890-1892. Digitaliseringen gjorde hos Nordkalottbiblioteket i Övertorneå
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergmankällor; kalix avd l böcker; c.o. ahlström; norrländska släkter; norrländska slägter
Downloads: 2,028
[texts]Karlsborgs historia - Bergmankällor
Opublicerat manus av Adrian Wennstrom från 1960-talet. Behandlar Karlsborgsverkens historia (Kalix) från 1860-talet och in på 1900-talet. Manuset ägs av Billerud i Kalix, som också gett sitt tillstånd till publiceringen. Originalmanuset är här återgivet i två avskrifter, dels Anneli Strandbergs avskrift och dels Everth Johanssons OCR-scannade version (manuellt rättad).
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; karlsborg; j.a. bergman; david hummel; bergman och hummel; kalix avd l manus; bergmankällor; kalix avd f bergmanföretag; bergman hummel & co
Downloads: 1,141
[texts]Vånafjärden - Bergmankällor
Erik Strömbäcks hemsidor om Vånafjärden genom historien - byn och människorna
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd l böcker; bergmankällor; kalix avd f nederkalix
Downloads: 1,307
[texts]Hernösands stifts historia och herdaminne - Jakob Fredrik Biberg
Hernösands stifts historia och herdaminne, Härnösand 1876-1879. Digitaliserad och hämtad från Nordkalottbiblioteket i Övertorneå.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergmankällor; kalix avd l böcker; herdaminne; härnösands stift; jakob fredrik biberg
Downloads: 1,289
[texts]Tvist med Bergman Hummel & Co - Bergbom Svanberg & Co
Utdrag ur domboken från 1883-01-10: tvist mellan Bergbom Svanberg & Co och Bergman Hummel & Co
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergbom svanberg & co; kalix avd f tvist med bergman hummel & co
Downloads: 113
[audio]Rikti Dockas audioguide - Magnus Cedergren
Audioguide avsedda för enskild användning. (Eftertryck och vidare kopiering undanbedes även av innehåll i audioguide, kan vi samarbeta istället...?)
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; audioguide; rikti dockas
Downloads: 36
[texts]Johan August Bergman - samhällsbyggare och företagsledare i Kalixbygden - Bergmankällor
C-uppsats från Luleå tekniska universitet av Viktoria Lundbäck. Johan August var en man med stor makt och starkt inflytande i Kalixbygden under senare delen av 1800-talet. När sågverksindustrin växte fram i Kalix var J. August en nyckelperson, han blev även delägare i den mycket framgångsrika handelsfirman Bergman Hummel & C:o. Men som brukligt var för 1800-talets företagare hade J. August även intressen på andra områden...
Keywords: j.a. bergman; historisk skogsexport från kalix älvdal; bergmankällor; nordanskär; kalix avd l böcker; björkfors; grytnäs; kalix avd f bergmanföretag
Downloads: 747
[texts]Björkfors gamla bruk - anteckningar ur dess arkiv - Bergmankällor
Gunnar Bergmans bok från 1931 om Björkfors gamla bruk i Nederkalix socken. Boken beskriver stora delar av Johan Bergman Olsons karriär, med ett särskilt fokus på verksamheten i Kalix.
Keywords: björkfors; kalix; johan bergman olson; gunnar bergman; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd l böcker; bergmankällor; kalix avd f bergmanföretag
Downloads: 592
[texts]Vånafjärden åren 1930 - 1950 - Bergmankällor
En gammal bondby i bild av Ture Strömbäck
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergmankällor; kalix avd l böcker; vånafjärden; kalix avd f vånafjärden
Downloads: 1,048
[texts]Brev från David Hummel 1882 - Grytnäsarkivet
Ett antal brev från David Hummel till J.A. Bergman 1882
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix avsändare david hummel; kalix mottagare j.a. bergman
Downloads: 65
[texts]Ernst Bergmans "Bergmaniana" om förfäder - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Ernst Bergman "Bergmaniana" underlag till Föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar nr 2: Johan Bergman Olsons föräldrar, syskon, barn bakåt till Moses Persson på 1600-talet
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; ernst bergman; bergmaniana; moses persson
Downloads: 202
[texts]Minne af presterskapet i Lappmarks-församlingarne inom Hernösands stift - Grape, Isak
Minne af presterskapet i Lappmarks-församlingarne inom Hernösands stift, Umeå 1853. Digitaliserad och hämtad från Nordkalottbiblioteket, Övertorneå
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd l böcker; lappmarkens herdaminne; härnösands stift; svenska kyrkan; prästerskapet; herdaminne
Downloads: 353
[texts]P.M. öfver hypotek för obligationslån - Grytnäsarkivet
En tryckt förteckning över tillgångarna hos Aktiebolaget Bergman, Hummel & Co, daterad Nederkalix den 5 sept. 1895. Här redovisas bl.a. företagets skogar, bl.a. fördelade på skattehemman och kronohemman.
Keywords: bergman; hummel; nederkalix; skattehemman; obligationslån; historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a prospekt; 1895
Downloads: 300
[texts]Stockfångst m.fl. privilegier i Norr- och Westerbottens län - Bergmankällor
Ett utlåtande från Kammarkollegiums skogskommitté från 1872. Den digitala versionen hämtad från Nordkalottbibliotekets samlingar.
Keywords: bergmankällor; kronoskog; stockfångst; kengis bruk; pajala; övertorneå; meldercreutz; skogsbruk; bergsbruk; palmstruchska; korpfors; avafors; vitåfors; ekfors; sågverk; kalix avd l böcker; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f skogsindustri
Downloads: 410
[texts]Trafikuppgifter för Västeråsbanan - Addebodaarkivet
Månadsvisa trafikuppgifter för Stockholm-Västerås-Bergslagens järnväg för åren 1887-1905. Inte fullständigt.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f stockholm-västerås-bergslagens järnvägar; addebodaarkivet; trafikrapporter; trafikuppgifter; stockholm-västerås-bergslagens järnvägar
Downloads: 88
[texts]Brev från Robert Bergman 1856 - Grytnäsarkivet
19 st brev från år 1856, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avsändare robert bergman; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; robert bergman
Downloads: 70
[texts]Inkomstdeklaration - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanbers inkomstdeklaration
Keywords: kalix id 389-391; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; inkomst; deklaration
Downloads: 98
[texts]Rekonstruktion av bolaget - Grytnäsarkivet
Ett förslag till rekonstruktion av AB Båtskärsnäs, troligen från 1911
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; ernst sällström; skuldförbindelse
Downloads: 231
[texts]Carl Emil Grundén - Carlsborgs grundare - Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
Artiklar ur KalixforskarNytt nr 1 och 2 år 2002. De berättar om Carlsborgs förhistoria som lastageplats och om sågarnas tillkomst samt om hur namnet Carlsborg uppkom.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalixbygdens forskarförenings arkiv; lastageplats; karlsborgs såg; låsholmen; carl emil grundén; nederkalix; grundsborg; rödupp
Downloads: 159
[texts]Biographica Astrid Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Personrelaterade handlingar för Astrid Bergman för perioden 1891-1952. Tillhör Addebodasamlingen.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; kalix avd f astrid bergman; astrix bergman
Downloads: 106
[texts]Brev från C.A. Wästfelt - Grytnäsarkivet
Brev till AB Båtskärsnäs från C.A. Wästfelt
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; kalix avsändare c.a. wästfelt
Downloads: 58
[texts]Böcker för allmänna boksamlingar - Grytnäsarkivet
En tryckt förteckning över böcker för allmänna boksamlingar, sockenbibliotek, skolbibliotek, folkhögskolebibliotek m.m. 1877
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; boksamlingar; bibliotek; sockenbibliotek; skolbibliotek; folkhögskolebibliotek; böcker
Downloads: 111
[texts]Nordiska museet - Grytnäsarkivet
Artur Hazelius inbjudan till Johan August Bergman år 1883 med beskrivning över det planerade bygget av det som kom att bli Nordiska museet på Djurgården i Stockholm.
Keywords: kalix avd e inbjudningar; nordiska museet; artur hazelius; kalix avsändare artur hazelius; kalix mottagare j.a. bergman; djurgården; historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix ö övriga handlingar
Downloads: 92
[texts]Brev från C.H. Bergman till Frans Blix - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Brev från C.H. Bergman till Frans Flix 1863-93
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; c.h. bergman; kalix avd e brev; kalix mottagare frans blix; kalix avsändare c.h. bergman
Downloads: 97
[texts]Brev från Lotten Weidelich till Angelica Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Brev från Lotten Weidelich till Angelica Bergman 1859-64
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; kalix avd e brev; kalix avsändare lotten weidelich; kalix mottagare angelica peyron; kalix mottagare angelica bergman
Downloads: 50
[texts]Inkomstdeklaration - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanbergs inkomstdeklaration år 1909
Keywords: kalix id 395-397; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; deklaration; inkomst
Downloads: 64
[texts]Rättsgångshandlingar konkurs Haparanda Export AB - Grytnäsarkivet
Rättegångshandlingar från konkursen för Haparanda AB 1884
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f haparanda export ab; konkurs; häradsrätten; haparanda
Downloads: 79
[texts]Utdrag ur Nederkalix dombok 1911 - Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
Guldsmeden Oskar Strömberg i Haparanda instämd för olaga handel med sina guldsmedsarbeten på höstmarknaden i Vassen.
Keywords: kalixbygdens forskarförenings arkiv; historisk skogsexport från kalix älvdal; haparanda; vassen; marknad
Downloads: 66
[texts]Brev från Carl Bergman till brodern Vilhelm - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Brev från Carl Bergman till brodern Vilhelm 1848-91
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; wilhelm bergman; kalix avd e brev; kalix mottagare wilhelm bergman; kalix avsändare carl bergman
Downloads: 56
[texts]Koncepthandlingar från rättegång mot Bergbom och Svanberg 1886 - Grytnäsarkivet
J.A. Bergmans koncepthandlingar från rättegången mot Bergbom Svanberg 1883
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f bergbom, svanberg & co; bergbom; svanberg; j.a. bergman
Downloads: 166
[texts]Inskrifter på kransar J.A. Bergmans begravning - Grytnäsarkivet
Inskrifterna på kransarna vid J.A. Bergmans begravning
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f biographica j.a. bergman; j.a. bergman; kransar; begravning
Downloads: 93
[texts]Tågteknik - Addebodaarkivet
Div. tekniska PM, beräkningar och artiklar som berör tåg för Stockholm-Rimbo järnväg och Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar. Daterade omkring sekelskriftet 1900
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f stockholm-rimbo järnväg; kalix avd f stockholm-västerås-bergslagens järnvägar; addebodaarkivet; roslagsbanan; trafikrapporter; stockholm-rimbo järnväg; stockholm-västerås-bergslagens järnvägar; tågteknik; järnvägsteknik
Downloads: 90
[texts]Resa genom Norrland och Lappland till Sulitelma och Gellivare år 1834, del 1 och 2 - Bergmankällor
I två delar. Jon Engströms resa genom bl.a. Norrbotten år 1834. Engström är bl.a. kritisk mot tjärbränningen som han menar borde ersättas med uppodling. Digitaliseringen kommer från Norkalottbiblioteket i Övertorneå
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergmankällor; kalix avd l böcker; kalix f norrbotten; norrbotten; engström
Downloads: 328
[texts]Skogsfolk - Bergmankällor
med uppsatser om skogsarbetare av bl.a. Kramer
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd l böcker
Downloads: 102
[texts]Uppgörelse med Erik Johan Andersson - Grytnäsarkivet
Uppgörelse med förre arrendatorn på Grytnäs Erik Johan Andersson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f grytnäs; erik johan andersson; grytnäs; arrendator
Downloads: 54
[texts]Avskrift av testamente 1888 - Grytnäsarkivet
Avskrift av J.A. Bergmans testamentet från 1888
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f biographica j.a. bergman; j.a. bergman; testamentet
Downloads: 62
[texts]Historik om Tuna säteri - Bergmankällor
En kortfattad historik om Tuna säteri i Österåkers socken av Henning Loggert, november 1976.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergmankällor; kalix avd l böcker; kalix avd f bergman i stockholm; tuna säteri; tuna; österåker; henning loggert
Downloads: 276
[texts]Borgen - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanberg borgar för sin son Simon ifall han skulle glömma att innan förfallodagen lösa sin skuld på 10.000 kr. till Hjalmar Tornborg. Som säkerhet hänvisar han till de hypotek och inteckning han lämnat för egendomen på "Udden" till Hernösands Bank.
Keywords: kalix id 175; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; tornborg; udden; bank; hernösand; skuld
Downloads: 40
[texts]Köpebrev - Filipsborgsarkivet
Säljvillkor upprättat av bröderna Nils Albert och Wärner Rönnbäck.
Keywords: kalix id 111-113; kalix avd f sangis; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; rönnbäck
Downloads: 191
[texts]n återbetalas - Filipsborgsarkivet
Lånet på 6000 kr återbetalas. Av handlilngen framgår också ett hypotek har lämnats som säkerhet från år 1879.
Keywords: kalix id 360-362; avd e; historisk skogsexport från kalix älvdal; lån; hypotek
Downloads: 79
[image]Nils August Fröman - Lars Svanbergs fotoalbum
Justitie Ombudsmannen (1861-84?), 1816-82
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; lars svanbergs fotoalbum; kalix avd k fotografier; nils august fröman
Downloads: 132
[texts]Personareglemente, lönelistor osv. - Addebodaarkivet
Reglemente för personal, lönelistor, annan ekonomi etc. för Stockholm-Rimbo Järnväg nära sekelskiftet 1900
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f stockholm-rimbo järnväg; reglemente; lönelistor; rimbo
Downloads: 112
[texts]Brev från Ida Peyron till Angelica Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Brev från Ida Peyron till Angelica Bergman, född Peyron från år 1862
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; kalix avd e brev; kalix avsändare ida peyron; kalix mottagare angelica peyron; kalix mottagare angelica bergman
Downloads: 57
[texts]En uppsats om Gyljen - Bergmankällor
En uppsats om Gyljens historia och om framtida utvecklingsmöjligheter av Bernt Nilsson från 1998. PDF-kopia av webbplats.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergmankällor; kalix avd l böcker; kalix avd f bergmanföretag; gyljen; bernt nilsson; gyljens historia
Downloads: 381
[texts]Biographica Emanuel Deutsch och Henrika Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Personligt relaterade handlingar för bankokommissarien Emanuel Deutsch och hans syster Henrika, gift Bergman. 1830-80
Keywords: kalix avd f biographica emanuel deutsch; kalix avd f biographica henrika bergman; kalix avd f biographica henrika deutsch; historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; emanuel deutsch; henrika bergman; henrika deutsch
Downloads: 207
[texts]Brev från Johan Bergman Olson år 1857 - Grytnäsarkivet
114 st brev från år 1857, till J.A. Bergman från fadern Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avsändare johan bergman olson; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; johan bergman olson
Downloads: 142
[texts]Protokoll från J.A. Bergmans donationsfond 1894-04-05 - Grytnäsarkivet
Protokoll från J.A. Bergmans donationsfond 1894-04-05
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f j.a. bergmans donationsfond; j.a. bergmans donationsfond
Downloads: 39
[texts]Underrättelser om Gyljens bruksanläggning - Bergmankällor
Beskrivning över Gyljens bruksanläggning "med dertill hörande Hemman och Hemman m.m. uti Norrbotten", Carl Magnus Robson. Digitaliseringen kommer från Nordkalottbiblioteket.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergmankällor; kalix avd l böcker; gyljen; lägenheter; järnbruk; masugn; överkalix; masugnar; hemman; hakkas; kugerbäcker; bönkroken; räktfors; bondersby; kalix avd f bergmanföretag
Downloads: 120
[texts]Insändare till Westernorrlands allehanda 1883 - Grytnäsarkivet
En insändare med anonym avsändare till Westernorrlands allehanda 28 februari 1883
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd ö övriga handlingar; insändare; westernorrlands allehanda
Downloads: 71
[texts]Getapojken som blev kyrkochef - Bergmankällor
En uppsats om superintendenten Jonas Rothovius i "Läsning för svenska folket" från 1919. Jonas Rothovius var bl.a. en av förfäderna till Johan Bergman Olsons hustru Henrika Deutsch. Detta är ett utdrag ur den digitala versionen av texten från Projekt Runeberg.
Keywords: rothovius; getapojken; kyrkochef; superintendent; kalmar; bergmankällor; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd l böcker; kalix avd f bergmanförfäder
Downloads: 88
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts
image
audio